Nico Bell i Stockholm

Nico Bell är ett modernt konsult- och tjänsteföretag inom fastighetsteknik. Vi arbetar som främst  med energideklaration, energibesiktning, fastighetsvärdering, fastighetsförvaltning och externa ledamöter till bostadsrätts- och samfällighetsföreningar. Vi arbetar i Stockholm och i kringliggande kommuner. Vid större uppdrag arbetar vi i hela Sverige. Vi har varit verksamma sedan 2007 och har kontorslokaler på Tideliusgatan på Södermalm i Stockholm.