Extern styrelseledamot

En resurs och ett stöd för er bostadsrättsförening

Det är dags för årsstämma och intresset för att vara med i styrelsearbetet är svalt, trots valberedningens ansträngningar. Ni har försökt med allt; betonat vikten av gemensamt ansvar, informerat om fördelarna med att påverka föreningens arbete, och förklarat allvaret i den akuta situationen. Ändå vill ingen ställa upp och föreningen står utan en komplett styrelse.

Scenariot är vanligare än man kanske tror. En undersökning bland HSB:s bostadsrättsföreningar visar att 90 procent tycker att det är svårt att rekrytera nya styrelsemedlemmar.

En möjlig lösning är att ta in externa ledamöter i styrelsen. Innan alternativet övervägs är det emellertid viktigt att läsa igenom föreningens stadgar för att se om det är möjligt.
En extern styrelseledamot är inte ovanligt och är en lösning som dessutom ofta ses som en positiv injektion i föreningens arbete.

Nico Bells styrelseledamot:

  • Utbildning: Civilingenjör från KTH med inriktning fastighetsförvaltning
  • Fastighetsjuridik: Säkerställer att styrelsearbetet följer stadgar och gällande lagar
  • Erfarenhet: Mer än 10 stycken tidigare styrelseuppdrag
  • Yrkeserfarenhet: Mer än 3 år som fastighetsförvaltare/fastighetschef
  • Certifierad energiexpert, kvalificerad behörighet (K)