Fastighetsförvaltning

Vi får din fastighet att må bra och fungera som den ska

Ett av de bästa sätten att behålla, eller till och med öka värdet på er förenings fastighet, är genom att ta väl hand om den. En välskött och underhållen byggnad är inte bara långsiktigt bra för ekonomin, ni får även en trevligare, säkrare och tryggare boendemiljö.

Med Nico Bell som teknisk förvaltare har ni tillgång till all den kompetens och tekniska service ni behöver för att er fastighet och utemiljöer ska vara resurssmarta och säkra på lång sikt. Förutom att ni kan få hjälp med renoveringsprojekt, underhåll och underhållsplaner, så kan vi hjälpa er med allt ifrån att energioptimera din fastighet, sköta kontroller och besiktningar och se till så att er fastighet uppfyller lagar och myndighetskrav.