Om Nico Bell

Nico Bell är ett modernt konsult- och tjänsteföretag inom fastighetsteknik. Vi arbetar i dagsläget som främst  med energideklaration, energibesiktning, fastighetsvärdering och fastighetsförvaltning. Vi arbetar framförallt i Stockholm och i kringliggande kommuner men vid större uppdrag arbetar vi i hela Sverige. Vi har varit verksamma sedan 2007 och har kontorslokaler på Tideliusgatan på Södermalm i Stockholm.